Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

26 stycznia 2017 r. Rada Ministrów zatwierdziła uchwałę nr 6 w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej (MP z 17 lutego 2017 r., poz. 203). Koordynację nad wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Tekst uchwały oraz tekst Polskiej Strategii Kosmicznej. (PDF 3 MB)