Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta. Środki finansowe są przeznaczone na: dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta; finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praca w ESA

Praca w Europejskiej Agencji Kosmicznej daje możliwości spełnienia ambicji zawodowych, zweryfikowania posiadanego potencjału wiedzy i umiejętności w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym, jak tez daje perspektywy wieloletniej i przyzwoicie wynagradzanej kariery zawodowej. Nabory na nieobsadzone, zwalniane czy też nowotworzone stanowiska mają charakter ciągły, regularnie też są realizowane w formule targów pracy organizowanych na uczelniach wyższych. 
Informacje o możliwości podjęcia pracy w ESA.

Informacje o naborach na wolne stanowiska wg. lokalizacji oddziałów ESA.

Staże w ESA

ESA prowadzi bogaty i intensywny program stażowy:

  • dla absolwentów szkół wyższych posiadających stopień magistra Young Graduate Trainiees YGT. Staże są realizowane w atrakcyjnych dziedzinach zawodowych i na atrakcyjnych warunkach uczestnictwa. Więcej informacji o YGT.
  • dla absolwentów studiów doktoranckich i nowo promowanych na stopień doktora nauk fizycznych lub technicznych, powiązanych bezpośrednio z technikami i technologiami kosmicznymi. Więcej informacji o programie.
  • Program dla studentów.

Otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktoranckiego w ESA
(bądź sieci instytucji partnerskich)

Informacje na ten temat dostępne są na stronach ESA w Internecie.

Praca/staże w EUMETSAT

Możliwościom podjęcia pracy w EUMETSAT poświęcona jest specjalna strona na portalu EUMETSAT. Informacje szczegółowe w języku angielskim
EUMETSAT oferuje także możliwość realizacji staży zawodowych dla zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze kosmicznym. Informacje odnośnie tej możliwości opublikowane sa w języku angielskim.

Letnia Szkoła ESA w roku 2018

Informujemy, że otwarte zostało postępowanie rekrutacyjne dla zainteresowanych udziałem w „The Summer School Alpbach 2018”, programie edukacyjno-studyjnym adresowanym do młodych naukowców i studentów/absolwentów akademickich uczelni politechnicznych, zainteresowanych udziałem w projektach badawczych i technologicznych związanych z eksploracja przestrzeni kosmicznej. Do udziału procedurze rekrutacji w SSL 2018 uprawnieni są kandydaci pochodzący z państw członkowskich, stowarzyszonych i współpracujących Europejskiej Agencji Kosmicznej. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym powinny złożyć aplikację do 31 marca 2018 r.
Informacja w języku angielskim o SSA (DOCX 15 KB) i możliwościach związanych z udziałem są dostępne za pośrednictwem zaznaczonego linku oraz w Internecie.

Zakwalifikowani kandydaci z Polski mogą ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów udziału w SSA 2018, ze środków będących w dyspozycji Europlanet NA1. Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie (w języku angielskim) …………   (DOCX 16 KB)

Szczegółowe informacje odnośnie warunków uczestnictwa, możliwego dofinansowania oraz program dostępne są w języku angielskim w Internecie, na dedykowanej stronie.

Granty na projekty badawcze Narodowego Centrum Badań Kosmicznych Francji

Narodowe Centrum Badań Kosmicznych Francji CNES ogłosiło nabór dla zainteresowanych podjęciem prac badawczych (100 grantów) w dziedzinie nauk technicznych – systemy orbitalne, systemy transportu kosmicznego, oraz prac naukowych w zakresie nauki o wszechświecie, nauki o Ziemi, nauki o mikrograwitacji.            
O grant na realizację projektu badawczego w jednej z wyżej wymienionych dziedzin mogą ubiegać się absolwenci uczelni technicznych, podejmujący studia doktoranckie lub post-doktoranckie.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału i procedurze aplikacji są  dostępne na stronie w Internecie na stronie CNES.
Osoba kontaktowa: Myriana LOZACH
Centre National d'Etudes Spatiales – Direction Innovation Applications
Sciences Recherche doctorale / post-doctorale
2 place Maurice Quentin 75 039 Paris Cedex 01
Tel : 01 44 76 78 81 - Fax : 01 44 76 78 59