Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Raporty roczne, opracowania i analizy dotyczące kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce.

Raport o stanie gospodarki

Raport przedstawia główne tendencje w gospodarce światowej oraz takie zagadnienia jak: Polska w UE, Strategia Europa 2020 i Krajowy Program Reform (KPR), absorpcja funduszy unijnych, konkurencyjność polskiej gospodarki, PKB i czynniki wzrostu gospodarczego, rynek pracy, handel zagraniczny, inflacja i polityka pieniężna, finanse publiczne, przemysł, budownictwo i sektor usług, sytuacja finansowa przedsiębiorstw, inwestycje, polskie inwestycje zagraniczne i napływ BIZ do Polski, innowacyjność przedsiębiorstw, regulacje gospodarcze i bariery rozwoju przedsiębiorczości, problemy stojące w najbliższych latach przed polską gospodarką.

2015 wersja polska (PDF 7 MB)   English version (PDF 4 MB)

2014 wersja polska (PDF 3 MB)   English version (PDF 3 MB)

2013 wersja polska (PDF 2 MB)   English version (PDF 3 MB)

2012 wersja polska (PDF 2 MB)   English version (PDF 2 MB)

2011 wersja polska (PDF 2 MB)   English version (PDF 2 MB)

2010 wersja polska (PDF 1 MB)   English version (PDF 2 MB)

 

Analiza sytuacji gospodarczej Polski

Analiza sytuacji gospodarczej Polski jest kwartalnym opracowaniem, w którym opisane są zmiany, jakie zaszły w wybranych obszarach gospodarki, w tym: PKB, przemyśle, budownictwie, rolnictwie, handlu wewnętrznym, inflacji, rynku pracy, wynagrodzeniach i świadczeniach socjalnych, finansach publicznych, polityce monetarnej i uwarunkowaniach na rynku walutowym, handlu zagranicznym oraz w bilansie płatniczym. Opracowanie zawiera także prognozę wybranych wskaźników oraz tabelaryczne zestawienie dynamik wskaźników począwszy od 1995 r.

2015

III kwartał wersja polska (PDF 2 MB)        English version (PDF 1 MB)

II kwartał  wersja polska (PDF 1012 KB)   English version (PDF 894 KB)

I kwartał   wersja polska (PDF 1006 KB)   English version (PDF 962 KB)

 

2014

IV kwartał   wersja polska (PDF 552 KB)     English version (PDF 545 KB)

III kwartał  wersja polska (PDF 549 KB)     English version (PDF 541 KB)

II kwartał   wersja polska (PDF 707 KB)     English version (PDF 682 KB)

I kwartał    wersja polska (PDF 999 KB)     English version (PDF 964 KB)

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Zestawienie podstawowych wskaźników makroekonomicznych odzwierciedlających wyniki gospodarcze Polski. Zestawienie zawiera również prognozy dotyczące kształtowania się PKB, produkcji przemysłowej i budowlanej, inflacji, bezrobocia oraz handlu zagranicznego.

2018

Październik wersja polska (PDF 414 KB)      English version (PDF 405 KB)

Wrzesień    wersja polska (PDF 390 KB)      English version (PDF 402 KB) 

Sierpień     wersja polska (PDF 388 KB)      English version (PDF 382 KB)  

Lipiec         wersja polska (PDF 523 KB)      English version (PDF 502 KB)

Czerwiec    wersja polska (PDF 524 KB)      English version (PDF 527 KB)  

Maj            wersja polska  (PDF 521 KB)     English version (PDF 526 KB)

Kwiecień    wersja polska (PDF 514 KB)      English version (PDF 515 KB)

Marzec       wersja polska (PDF 513 KB)      English version (PDF 491 KB)

Luty           wersja polska (PDF 510 KB)      English version (PDF 442 KB)

Styczeń      wersja polska (PDF 426 KB)      English version (PDF 391 KB)

 

2017

Grudzień     wersja polska (PDF 509 KB)      English version (PDF 409 KB)

Listopad      wersja polska (PDF 512 KB)      English version (PDF 433 KB)

Październik  wersja polska (PDF 468 KB)      English version (PDF 457 KB) 

Wrzesień     wersja polska (PDF 515 KB)      English version (PDF 418 KB)

Sierpień      wersja polska (PDF 450 KB)      English version (PDF 367 KB)

Lipiec          wersja polska (PDF 514 KB)      English version (PDF 415 KB)

Czerwiec     wersja polska (PDF 514 KB)      English version  (PDF 416 KB)

Maj             wersja polska (PDF 515 KB)      English version (PDF 416 KB)

Kwiecień     wersja polska (PDF 514 KB)      English version (PDF 416 KB)                          

Marzec        wersja polska (PDF 513 KB)      English version (PDF 415 KB)

Luty            wersja polska (PDF 528 KB)      English version (PDF 414 KB)

Styczeń       wersja polska (PDF 512 KB)      English version (PDF 410 KB)

 

2016

Grudzień      wersja polska (PDF 512 KB)    English version (PDF 412 KB)

Listopad       wersja polska (PDF 513 KB)    English version (PDF 415 KB)

Październik   wersja polska (PDF 514 KB)    English version (PDF 416 KB)

Wrzesień      wersja polska (PDF 511 KB)    English version (PDF 412 KB)

Sierpień        wersja polska (PDF 511 KB)    English version (PDF 412 KB)  

Lipiec            wersja polska (PDF 532 KB)    English version (PDF 412 KB)

Czerwiec       wersja polska (PDF 535 KB)    English version (PDF 416 KB)

Maj               wersja polska (PDF 508 KB)    English version (PDF 391 KB)

Kwiecień        wersja polska (PDF 558 KB)    English version (PDF 436 KB)

Marzec          wersja polska (PDF 513 KB)    English version (PDF 392 KB)

Luty              wersja polska  (PDF 514 KB)   English version (PDF 409 KB)

Styczeń         wersja polska  (PDF 513 KB)   English version (PDF 413 KB)

 

2015

Grudzień      wersja polska (PDF 511 KB)    English version (PDF 367 KB)

Listopad       wersja polska (PDF 507 KB)    English version (PDF 311 KB)

Październik   wersja polska (PDF 508 KB)    English version (PDF 365 KB)

Wrzesień      wersja polska (PDF 463 KB)    English version (PDF 438 KB)

Sierpień       wersja polska (PDF 458 KB)    English version (PDF 433 KB)

Lipiec           wersja polska (PDF 457 KB)    English version (PDF 433 KB)

Czerwiec      wersja polska (PDF 458 KB)    English version (PDF 434 KB)

Maj              wersja polska (PDF 457 KB)    English version (PDF 433 KB)

Kwiecień       wersja polska (PDF 458 KB)    English version (PDF 434 KB)

Marzec         wersja polska (PDF 506 KB)    English version (PDF 480 KB)

Luty             wersja polska (PDF 456 KB)    English version (PDF 429 KB)

Styczeń        wersja polska (PDF 454 KB)    English version (PDF 426 KB)

 

2014

Grudzień     wersja polska (PDF 455 KB)    English version (PDF 429 KB)

Listopad      wersja polska (PDF 621 KB)    English version (PDF 515 KB)

Październik  wersja polska (PDF 619 KB)    English version (PDF 516 KB)

Wrzesień     wersja polska (PDF 621 KB)    English version (PDF 518 KB)

Sierpień       wersja polska (PDF 626 KB)    English version (PDF 520 KB)

Lipiec           wersja polska (PDF 622 KB)    English version (PDF 519 KB)

Czerwiec      wersja polska (PDF 624 KB)    English version (PDF 511 KB)

Maj             wersja polska (PDF 647 KB)     English version (PDF 512 KB)

Kwiecień      wersja polska (PDF 646 KB)     English version (PDF 512 KB)

Marzec        wersja polska (PDF 646 KB)     English version (PDF 512 KB)

Luty            wersja polska (PDF 646 KB)     English version (PDF 511 KB)

Styczeń       wersja polska (PDF 644 KB)    English version (PDF 507 KB)

 

Informacja miesięczna o wynikach w gospodarce

Opracowanie zawiera opis kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w Polsce.

2015

Grudzień (PDF 210 KB) 

Listopad (PDF 213 KB) 

Październik (PDF 211 KB) 

Wrzesień (PDF 211 KB) 

Sierpień (PDF 219 KB) 

Lipiec  (PDF 222 KB)     

Czerwiec (PDF 221 KB) 

Maj (PDF 221 KB)

Kwiecień (PDF 225 KB)   

Marzec (PDF 214 KB) 

Luty (PDF 212 KB)  

Styczeń (PDF 208 KB)

 

2014

Grudzień (PDF 209 KB)

Listopad (PDF 202 KB)

Październik (PDF 201 KB)

Wrzesień (PDF 204 KB)

Sierpień (PDF 211 KB)

Lipiec (PDF 208 KB)

Czerwiec (PDF 209 KB)

Maj (PDF 207 KB)

Kwiecień (PDF 218 KB)

Marzec (PDF 218 KB)

Luty (PDF 217 KB)

Styczeń (PDF 913 KB)

 

Polska podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995 - 2014

Opracowanie stanowi tabelaryczne zestawienie danych dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników w polskiej gospodarce przydatnych w ocenie: stanu realizacji wybranych strategii, zjawisk demograficznych, rachunków narodowych, finansów publicznych, sytuacji w przemyśle, rolnictwie, usługach, kształtowania się cen, wielkości i struktury inwestycji, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości oraz sytuacji na rynku pracy.

pobierz plik (PDF 792 KB)

 

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 - 2014

Opracowanie stanowi zestawienie tabelaryczne danych dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników w polskiej gospodarce na tle świata i Europy, przydatnych w ocenie m.in.: zjawisk demograficznych, rachunków narodowych, sytuacji w przemyśle, kształtowania się cen, handlu zagranicznego oraz sytuacji na rynku pracy.

pobierz plik (PDF 848 KB)

 

The Republic of Poland 

Prezentacja podstawowych informacji o Polsce, w tym dotyczących cech geograficznych, najważniejszych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą kraju oraz ogólnych wskazówek dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

pobierz plik  (PDF 498 KB)

 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych

Opracowanie stanowi analizę przychodów, kosztów i wyników finansowych ogółem oraz w poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstw i wskaźników rentowności ze sprzedaży, brutto i netto (ogółem, sekcje i działy przemysłu przetwórczego, a także łącznie sekcje przemysłowe i pozaprzemysłowe – usługi).

2015 (PDF 155 KB)

III kwartał 2015 (PDF 150 KB)

I półrocze 2015 (PDF 143 KB)

I kwartał 2015 (PDF 121 KB)