Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Raporty roczne, opracowania i analizy dotyczące sektora przedsiębiorstw.

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce" przedstawia stan sektora przedsiębiorstw oraz instytucjonalnego otoczenia działalności z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w ciągu roku. Dokument zawiera również rekomendacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz informację nt. wdrażania Small Business Act w Polsce (wymóg warunkowości ex ante).

2018 wersja polska (PDF 3 MB) 

2017 wersja polska (PDF 5 MB)  English version (PDF 7 MB)

2016 wersja polska (PDF 1 MB)  English version (PDF 2 MB)

2015 wersja polska (PDF 2 MB)  English version  (PDF 2 MB)

2014 wersja polska (PDF 2 MB)  English version (PDF 2 MB)

2013 wersja polska (PDF 1 MB)  English version (PDF 1 MB)

2012 wersja polska (PDF 1 MB)  English version (PDF 3 MB)

2011 wersja polska (PDF 1 MB)  English version (PDF 1 MB)

2010 wersja polska (PDF 1 MB)  English version (PDF 807 KB)

 

Trendy rozwojowe MŚP w ocenie przedsiębiorców

Publikacja "Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców" zawiera wyniki ankiet przeprowadzanych na próbie losowej przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Celem publikacji jest zbadanie zmian zachodzących w sektorze MŚP, zidentyfikowanie głównych barier w działalności, ocena perspektyw rozwojowych sektora, ocena skuteczności prowadzonej polityki gospodarczej (rządu i samorządu).

I połowa 2017 (PDF 4 MB)  II połowa 2017 (PDF 4 MB)

I połowa 2016 (PDF 1 MB)  II połowa 2016 (PDF 4 MB)

I połowa 2015 (PDF 1 MB)  II połowa 2015 (PDF 1 MB)   prezentacja wyników (PDF 760 KB)

I połowa 2014 (PDF 1 MB)  II połowa 2014 (PDF 3 MB)

 

Informacja na temat nakładów inwestycyjnych

Opracowanie "Informacja na temat nakładów inwestycyjnych" stanowi analizę nakładów inwestycyjnych ogółem, w sekcjach oraz działach przemysłu przetwórczego, inwestycji rozpoczętych, potencjalnych możliwości samofinansowania inwestycji nadwyżką inwestycyjną oraz środkami własnymi przedsiębiorstw.

2015

IV kwartał (PDF 69 KB)

III kwartał  (PDF 80 KB)

II kwartał  (PDF 78 KB)

I kwartał  (PDF 79 KB)

2014

IV kwartał  (PDF 80 KB)

III kwartał  (PDF 81 KB)

II kwartał  (PDF 81 KB)

I kwartał  (PDF 78 KB)

 

Pionierzy nowoczesności

pobierz plik  (PDF 282 KB)

 

Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej

pobierz plik (PDF 1 MB)