Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poniższa prezentacja to zestawienie podstawowych wskaźników makroekonomicznych, odzwierciedlających w pigułce wyniki gospodarcze Polski od lat 2000. W poniższym opracowaniu znaleźć można roczny wzrost PKB począwszy od wejścia Polski do UE wraz z prognozami na najbliższe lata takich instytucji jak: OECD, MFW, Bank Światowy i Komisja Europejska. Prezentowany jest również wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej z prognozą MPiT oraz zmiana cen dóbr i usług konsumpcyjnych wraz ze zmianami cen w głównych kategoriach jak żywność i napoje bezalkoholowe, odzież i obuwie oraz transport.

Prezentacja zawiera także ostatnie wyniki dotyczące inwestycji i struktury inwestycji krajowych, a także stan należności z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce wraz ze wskazaniem największych zagranicznych inwestorów. W opracowaniu można także znaleźć wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski, w tym prognozy MPiT ze wskazaniem największych partnerów eksportowych i importowych w ostatnim roku. Opracowanie zawiera także podstawowe dane z rynku pracy – stopę bezrobocia rejestrowanego i zatrudnienie wg BAEL.

Prezentacja