Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Analizy z obszaru handlu zagranicznego

Raporty, analizy i opracowania dotyczące handlu zagranicznego Polski.

Raport o stanie handlu zagranicznego

Raport przedstawia sytuację w handlu zagranicznym w danym roku oraz prognozę na kolejny rok. Analizie podlegają zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania handlu zagranicznego. Opisane są zmiany w strukturze geograficznej i przedmiotowej obrotów towarowych oraz usługowych i ich wpływ na kształtowanie się salda wymiany. Ponadto w raporcie omówiony jest wpływ importu surowców energetycznych na polskie wydatki importowe.

2015 wersja polska  (PDF 975 KB)   wersja angielska (PDF 870 KB)

2014 wersja polska (PDF 2 MB)      wersja angielska (PDF 669 KB)

2013 wersja polska (PDF 538 KB)   wersja angielska (PDF 602 KB)

2012 wersja polska (PDF 615 KB)   wersja angielska (PDF 499 KB)

2011 wersja polska (PDF 478 KB)   wersja angielska (PDF 650 KB)

2010 wersja polska (PDF 534 KB)   wersja angielska (PDF 438 KB)

 

Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski

Szczegółowe tabelaryczne zestawienie wyników handlu zagranicznego za dany okres. Informacja zawiera dane dotyczące m.in.: struktury przedmiotowej obrotów z UE i WNP, głównych rynków eksportowych i importowych oraz towarów dominujących w eksporcie oraz imporcie.

styczeń-październik 2018 (PDF 2 MB)

2017 (PDF 2 MB)

2016  (PDF 2 MB)

2015 (PDF 2 MB)

2014 (PDF 531 KB)

2013 (PDF 428 KB)

2012 (PDF 669 KB)

 

Ocena sytuacji w handlu zagranicznym

Prezentacja ogólnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na kształtowanie się polskiej wymiany handlowej z zagranicą, zmiany w strukturze geograficznej i towarowej obrotów oraz ich wpływ na saldo wymiany, prognozy obrotów towarowych na rok kolejny.

2018 rok

I-III kwartał  (PDF 600 KB)

I-II kwartał (PDF 417 KB)

I kwartał (PDF 403 KB)

2017 rok

I-IV kwartał (PDF 550 KB)

I-III kwartał  (PDF 311 KB)

I-II kwartał (PDF 279 KB)

I kwartał (PDF 289 KB)

 

2016 rok

I-IV kwartał  (PDF 293 KB)

I-III kwartał  (PDF 271 KB)

I-II kwartał  (PDF 277 KB)

Styczeń-kwiecień (PDF 471 KB)

 

2015 rok

I-IV kwartał  (PDF 303 KB)

I-III kwartał (PDF 381 KB)

I-II kwartał (PDF 378 KB)

I kwartał (PDF 235 KB)

 

2014 rok

I-IV kwartał (PDF 235 KB)

I-III kwartał (PDF 248 KB)

I-II kwartał (PDF 217 KB)

I kwartał (PDF 224 KB)

 

Informacja o handlu zagranicznym Polski 

Materiał przedstawia eksport, import, saldo obrotów towarowych ogółem oraz w przekroju geograficznym i towarowym w kolejnych miesiącach oraz narastająco od początku roku. Zilustrowane jest również kształtowanie się cen transakcyjnych, terms of trade, wolumenu obrotów oraz kursów walutowych.

2018 rok

I-III kwartał  wersja polska (PDF 1 MB)       wersja angielska (PDF 1 MB)

I-II kwartał    wersja polska (PDF 1 MB)      wersja angielska (PDF 1 MB)         

I kwartał       wersja polska  (PDF 1 MB)      wersja angielska (PDF 1 MB)

2017 rok

I-IV kwartał   wersja polska  (PDF 2 MB)      wersja angielska (PDF 2 MB) 

2016 rok

I-IV kwartał   wersja polska (PDF 866 KB)    wersja angielska (PDF 988 KB)

2015 rok

I-IV kwartał   wersja polska  (PDF 366 KB)   wersja angielska  (PDF 108 KB)