Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departamenty i biura

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 262 98 41 
faks 22 262 91 30
e-mail: sekretariatDZK@mpit.gov.pl

Departament Budżetu Gospodarki

tel. 22 262 93 18
faks 22 262 99 11
e-mail: sekretariatDBG@mpit.gov.pl

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. 22 262 93 84
faks 22 262 91 33
e-mail: sekretariatDDR@mpit.gov.pl

Departament Gospodarki Elektronicznej

tel. 22 262 94 21
faks 22 262 91 35
e-mail: sekretariatDGE@mpit.gov.pl

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 262 92 70
faks 22 262 91 36
e-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Departament Innowacji

tel. 22 262 95 31
faks 22 262 89 21
e-mail: sekretariatDIN@mpit.gov.pl

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

tel. 22 262 96 09
faks 22 262 91 32
e-mail: sekretariatDNP@mpit.gov.pl

Departament Komunikacji

tel. 22 262 98 60
e-mail: sekretariatDK.MPiT@mpit.gov.pl

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

(realizuje m.in. wszystkie zadania byłego Departamentu Handlu i Usług)

tel. 22 262 94 47
faks 22 262 91 37
e-mail: sekretariatDMP@mpit.gov.pl 

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

tel. 22 262 96 65
faks 22 262 91 40 
e-mail: sekretariatDOT@mpit.gov.pl

Departament Prawny

tel. 22 262 98 70
faks 22 262 99 10
e-mail: sekretariatDP@mpit.gov.pl

Departament Rozwoju Inwestycji

tel. 22 273 76 50, 22 273 85 81

faks 22 273 89 11
e-mail: sekretariatDRI@mpit.gov.pl

Departament Spraw Europejskich

tel. 22 262 96 93
faks 22 693 40 29
e-mail: sekretariatDSE.MPiT@mpit.gov.pl

Departament Zobowiązań i Analiz

tel. 22 262 98 07
faks 22 262 91 41
e-mail: sekretariatDZA@mpit.gov.pl

Biuro Administracyjne

tel. 22 262 92 22
fax 22 693 40 90 
e-mail: sekretariatBA.MPiT@mpit.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. 22 262 96 70
faks 22 262 99 13
e-mail: sekretariatBDG.MPiT@mpit.gov.pl

Departament Kontroli

tel. 22 262 92 86
faks: 22 693 41 00
e-mail: sekretariatBK@mpit.gov.pl

Biuro Ministra

tel. 22 262 98 99, 22 262 98 55
faks 22 262 99 12
e-mail: sekretariatBM.MPiT@mpit.gov.pl

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

tel. 22 262 98 65
e-mail: sekretariatDGN@mpit.gov.pl

Departament Analiz Gospodarczych

tel.: 22 262 95 33

e-mail: sekretariatDAG@mpit.gov.pl

Gabinet Polityczny Ministra

tel. 22 262 96 98
e-mail: sekretariatGP.MPiT@mpit.gov.pl