Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministrowie gospodarki UE o wzmacnianiu europejskiego przemysłu

O wyzwaniach dla przemysłu UE, w tym wzmacnianiu jego konkurencyjności w skali globalnej – rozmawiała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz z ministrami gospodarki UE podczas konferencji Przyjaciół Przemysłu dziś w Paryżu. Wydane po spotkaniu oświadczenie to wyraźny sygnał dla Komisji Europejskiej na temat tego, co powinno być priorytetem dla europejskiej polityki przemysłowej. Zacieśniania współpracy przemysłowej i technologicznej dotyczyło też spotkanie minister Emilewicz z ministrami gospodarki Francji i Niemiec w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Konferencja prasowa po spotkaniu Przyjaciół Przemysłu. Od lewej: min. Jadwiga Emilewicz, min. gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier, min. Le Maire i min. przemysłu i handlu Hiszpanii Reyes Maroto

"Wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu jest ogromnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę m.in. bardzo szybko rosnącą gospodarkę chińską czy napięcia w międzynarodowej polityce handlowej. Dlatego już teraz musimy połączyć siły i działać, by nie zostać w tyle" – powiedziała minister Emilewicz, podsumowując dzisiejszą konferencję Przyjaciół Przemysłu i spotkanie ministrów gospodarki w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Przyjaciele Przemysłu to nieformalna grupa państw, które postulują potrzebę wzmocnienia konkurencyjności przemysłu UE i przywrócenia jego roli w unijnej gospodarce. Do grupy tej należy ponad 20 krajów unijnych. Tegoroczne spotkanie odbyło się dziś w Paryżu, a jego gospodarzem był francuski minister ds. gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Wcześniejsze spotkania miały miejsce w Berlinie (2017 r.), Warszawie (2016 r.), Madrycie (2015 r.), Rzymie (2014 r.) i Paryżu (2013 r.).

Family photo Przyjaciół Przemysłu

Ministrowie ds. gospodarki wzięli udział w debacie na temat strategicznych celów europejskiego przemysłu, kluczowych europejskich polityk wspierających oraz problematyki łańcuchów wartości również w aspekcie globalnym.

"Głównym celem europejskiej polityki przemysłowej powinno być dążenie do niezależności energetycznej m.in. poprzez rozwój technologii ogniw paliwowych, w tym tych zasilanych tzw. zielonym wodorem. Kolejnym, dbanie o rozwój szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. Chodzi zarówno o edukację w zakresie korzystania z rozwiązań cyfrowych, jak i kształcenie odpowiedniej liczby ekspertów wdrażających i tworzących takie rozwiązania dla przemysłu" – mówiła szefowa MPiT podczas spotkania.

Wskazywała, że sposobem na wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki jest podjęcie działań, które doprowadzą do opanowania przez duże europejskie przedsiębiorstwa nowych łańcuchów wartości w branżach zaawansowanych technologicznie.

"Konieczne jest istnienie i rozwój podmiotów gospodarczych, które będą integratorami takich łańcuchów wartości" – podkreśliła.

W oświadczeniu po spotkaniu zasygnalizowano najważniejsze wyzwania stojące przed przemysłem europejskim oraz zaproponowano obszary polityki przemysłowej, którymi powinna zająć się Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi.

Treść oświadczenia odnosi się do kwestii kluczowych dla przyszłości europejskiego, a zarazem polskiego, przemysłu. To m.in. identyfikacja strategicznych łańcuchów wartości w produkcji baterii elektrycznych, pojazdów autonomicznych, cyberbezpieczeństwa, czy robotyki i sztucznej inteligencji. Zadeklarowano też zaangażowanie w tworzenie polityki badań i rozwoju, polityki konkurencji i pomocy państwa, handlu międzynarodowego z partnerami spoza UE, polityki energetycznej w świetle polityki przemysłowej, cyfryzacji i MŚP.

Rozmowy ministrów Emilewicz, Altmaiera i Le Maire’a

Minister Jadwiga Emilewicz spotkała się też z ministrami Altmaierem oraz Le Maire'em. To pierwsze od ponad dwóch lat spotkanie ministrów ds. gospodarki w formacie Trójkąta Weimarskiego. Dyskutowano m.in. o wspólnej polityce handlowej, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, reformie WTO oraz o współpracy państw Trójkąta Weimarskiego w obszarze innowacyjności.

"Zaproponowałam stworzenie WeimartTech Partnership, co wiązałoby się z nawiązaniem współpracy między naszymi instytucjami, jak i powołaniem Funduszu Weimarskiego. W skrócie mówiąc, chodzi o wspólne działania na rzecz promocji nowatorskich rozwiązań naszych firm, tak byśmy pokazywali potencjał weimarski w obszarze technologii. To pierwsza taka wspólna inicjatywa gospodarcza, która, mam nadzieję, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności nie tylko państw weimarskich, lecz także może być dobrą propozycją dla całej UE. Polska w tej inicjatywie chce odgrywać aktywną rolę" – poinformowała szefowa MPiT.

Dodała, że inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem ze strony ministrów Altmaiera oraz Le Maire'a. Wizyta w Paryżu była też okazją do spotkania z dyrektorem generalnym Europejskiej Agencji Kosmicznej Johannem-Dietrichem Wörnerem. Rozmawiano o kwestiach związanych z uczestnictwem naszego kraju w strukturach w Agencji.

Spotkanie min. Emilewicz z szefem Europejskiej Agencji Kosmicznej

 

"Polska uważa, że w relacjach pomiędzy głównymi aktorami europejskiej polityki kosmicznej powinniśmy dążyć do wykorzystywania wszystkich mocnych stron Agencji, a ESA powinna kontynuować działania zmierzające do zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w swoich programach" – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.