Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rekrutacja do instytutów

Polskie przedsiębiorstwa już dziś pilnie potrzebują najnowszych technologii, aby budować swoje przewagi konkurencyjne na międzynarodowych rynkach. Ważną rolę w rozwoju innowacyjności mają instytuty badawcze, które stawiają na dynamiczny rozwój. Aby sprostać ambitnym zadaniom i poprawić przepływ innowacyjnych rozwiązań z nauki do biznesu, instytuty potrzebują kadrowego wzmocnienia. Taki jest cel rekrutacji prowadzonych na stanowiska menedżerskie w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

"Instytuty pełnią istotną rolę w gospodarce poprzez kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych w przemyśle. Powinny w jeszcze większym stopniu niż teraz wychodzić na rynek ze swoimi projektami i współpracować z biznesem – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. - Dlatego poszukujemy menedżerów z wizją, doświadczeniem i pomysłami, którzy będą dalej rozwijać instytuty, zwiększać ich efektywność, pozyskiwać klientów, a także usprawniać organizację i działanie ośrodków" – dodaje szefowa resortu.
"Nowoczesna gospodarka opiera się na wiedzy. Pierwszą linią współpracy nauki z biznesem są instytuty badawcze, których możliwości nie są dzisiaj właściwie wykorzystywane. Dzięki zmianom wprowadzonym przez Konstytucję dla Nauki, dwie ustawy innowacyjne oraz takim programom jak doktoraty wdrożeniowe, warunki tej kooperacji zdecydowanie się poprawiły. Dziś szukamy ambitnych ludzi, którzy wykorzystają tę szansę i uwolnią potencjał komercjalizacji badań, który tkwi w instytutach" – zaznacza wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Instytuty prowadzą szereg projektów o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym zmierzających do wdrożenia technologicznie nowych lub udoskonalonych produktów albo procesów i ich komercjalizacji. Współpracują z podmiotami działającymi na rynku w tym instytucjami, organizacjami gospodarczymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

Rekrutacja

Procedury rekrutacyjne prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które nadzoruje instytuty badawcze. Co oferują pracownikom instytuty?

 • możliwość prowadzenia badań naukowych i rozwojowych, wdrażania wyników tych prac oraz przystosowywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb rynku,
 • dostęp do nowoczesnej infrastruktury i aparatury badawczej,
 • pracę w międzynarodowym środowisku poprzez udział w dużych, innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych,
 • możliwość opracowywania ekspertyz i ocen. 

Lista aktualnych ogłoszeń do instytutów

 1. Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 2. Zastępca Dyrektora ds. Oceny Technicznej w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 3. Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
 4. Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych
 5. Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego
 6. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Farmaceutycznym
 7. Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa
 8. Zastępca Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji Instytutu Obróbki Plastycznej
 9. Dyrektor Instytutu Elektrotechniki